Algemene Voorwaarden

1            Begrippen
1.1         Algemene Voorwaarden: deze door Yogastudio Yogaura gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yogastudio Yogaura, http://yogaura.nl/algemene-voorwaarden en zijn hier te downloaden.
1.2        Deelnemer: degene die een door Yogastudio Yogaura georganiseerde Workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogastudio Yogaura.
1.3        Yogastudio Yogaura is gevestigd te Ursem en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 59360976.
1.4        8 Lessenkaart: een 8-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.
1.5        Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yogastudio Yogaura.
1.6        Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yogastudio Yogaura.
1.7        Website: de website van Yogastudio Yogaura: http://yogaura.nl
1.8        Workshop: een bij Yogastudio Yogaura te geven of gegeven workshop.

2           Toepasselijkheid
2.1        De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lessen en Workshops bij Yogastudio Yogaura. Door deelname aan een Les of Workshop verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2       Yogastudio Yogaura kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Yogastudio Yogaura zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf aankondigen op de site en/of per e-mail.

3           8 Lessenkaart en Losse Lessen
3.1        Studenten kunnen lessen volgen op basis van een 8-Lessenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.
3.2       Yogastudio Yogaura geeft de Student de volgende keuzen:
8 LESSENKAART
Deze kaart geeft recht op 8 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.
LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yogastudio Yogaura.

4          Betaling en Prijswijziging
4.1        Een Workshop of Les moet voorafgaand aan de les of workshop betaald worden. Betaling kan geschieden door contante betaling of bankoverschrijving.
4.2       De geldende prijzen voor lessen en workshops staan altijd op de Website. Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
4.3       Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Yogastudio Yogaura het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.
4.4       Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

5           Lesrooster
5.1        Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogastudio Yogaura, vermelding op de Website en/of per e-mail.
5.2       Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
5.3       Yogastudio Yogaura is tijdens de feestdagen, kerstvakantie en zomervakantie gesloten.
5.4       Het geldende Workshoprooster staat altijd op de Website. Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogastudio Yogaura, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
5.5       Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
5.6       Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

6           Huisregels
6.1        Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yogastudio Yogaura volgen:

 • Eet bij voorkeur niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag;
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers;
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding;
 • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreed;
 • Yogastudio Yogaura stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd;
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogastudio Yogaura niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

6.2       Yogastudio Yogaura behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven de toegang tot Yogastudio Yogaura te ontzeggen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

7           Aansprakelijkheid
7.1        Yogastudio Yogaura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops bij Yogastudio Yogaura.
7.2       Yogastudio Yogaura werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop bij Yogastudio Yogaura, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogastudio Yogaura adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de Les of Workshop;
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt;
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

8          Persoonsgegevens
8.1        Yogastudio Yogaura verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar deelnemersbestand en voor de administratie. Yogastudio Yogaura gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om.
8.2       Yogastudio Yogaura gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogastudio Yogaura en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student of Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogastudio Yogaura, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaura.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogastudio Yogaura gebruik kan worden gemaakt.
8.3       Yogastudio Yogaura geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Januari 2015

download de Algemene Voorwaarden:
ALGEMENE_VOORWAARDEN_YOGAURA_januari_2015